• ثبت نام
درباره ما مقالات معایب بسته بندی
معایب بسته بندی

معایب یک بسته بندی صحیح در مقابل محاسن آن ناچیز است ولی در یک کلام عیب بسته بندی را در افزایش تولید می دانند و از طرفی در صورت عدم بازیافت و تجزیه در محیط زیست آلودگی محیط زیست مهم ترین عیب بسته بندی محسوب می گردد و در خصوص افزایش هزینه تولید با توجه به در نتیجه در حین نگهداری ، حمل و نقل برای بسیاری از کالاها غیر تحملی منجر به کاهش هزینه می گردد.

جستجو

بالای صفحه